Я ніколи не вчу своїх учнів, 

я просто  прагну  створити такі умови, 

за яких вони могли б вчитися самі 

                                                  А. Ейнштейн 

 

      Світ останнім часом невпізнанно змінився і продовжує змінюватися. Світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються всіх сторін існування людини.

      Сьогодні, коли інформація та міжнародний розподіл праці стають невід’ємними складовими світової економіки, основою персонального та професійного успіху будь-якої людини залишається освіта. Розвиток країни-її економічні та соціальні досягнення, якість життя людей визначають рівень і якість освіти. Спостерігається, що в теперішній час вплив  освіти на працевлаштування та життєвий рівень кожної людини  став набагато вищим, ніж кілька років тому. Відповідно, вимоги, які висуваються до освітнього рівня, змінилися: окрім постійного оновлення базових знань, сучасний фахівець повинен уміти ефективно застосовувати найновіші досягнення науки та техніки, використовувати персональний комп’ютер та інформаційні ресурси.

     Основною метою інформаційно –комунікаційних  технологій є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства.

     Нові інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують самостійність роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення різних професійних навичок, дозволяють реалізувати нові форми і методи навчання.

 

Переглянути повний документ