Не шукайте чудес, їх немає. 
Шукайте знання - воно є.
І все, що люди звуть чудесами, - 
 та чи інша ступінь знання.
 
     Світ фізичних явищ дуже різноманітний. І на перший погляд прості явища, які ми спостерігаємо кожного дня в себе вдома допомагають зрозуміти фізичні закономірності та вивести загальні закони. Одним із місць, де можна проекспериментувати, спостерігати, а потім гарно поміркувати і знайти тісний взаємозв’язок побаченого та отриманого з тим, що вивчається на уроках фізики - є кухня. Спектр досліджень на кухні дуже великий і тому пояснити ці дослідження допомагають різні теми з фізики «Теплові явища», «Тиск», «Дифузія», «Електричні явища», «Оптичні явища» тощо.
 
     Актуальність проекту полягає в тому, щоб спостерігати та застосовувати набуті знання на практиці та в житті.
 
     Метою нашого дослідження були фізичні явища, які відбуваються на кухні та виявлення їх взаємозв’язку з фізичними законами. Задачами, поставленими перед нами виступили пояснення спостерігаємих явищ, розширення знань з фізики за допомогою додаткової літератури та Інтернет-ресурсів.
 
     Об’єкт дослідження: кухонні прилади. 
 
     Предмет дослідження: фізичні явища, які відбуваються на кухні. 
 
     Методами дослідження є: спостереження, порівняння, підрахування, аналіз, експеримент.